Skip to content

Door gebruik te maken van de website van perzik.xyz en de service van Perzik gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te gebruiken.
 • Je mag naaktfoto’s, gedeeltelijk naaktfoto’s of seksueel suggestieve foto’s plaatsen, maar je moet deze foto’s ook onder de aangegeven labels plaatsen.
 • U mag geen inhoud op perzik delen met mensen buiten de perzik-community. U mag geen inhoud op perzik tonen aan mensen die geen deel uitmaken van de perzik-community.
  Als u dit niet doet, hebben wij het recht om uw account te deactiveren.
 • U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw schermnaam.
 • U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord.
 • U mag andere Perzik-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen, imiteren of intimideren.
 • U respecteert de privacy van andere gebruikers en u zult niet proberen de identiteit van de gebruiker te achterhalen.
 • Je mag niet negatief zijn tegenover andere Perzik-gebruikers.
 • U mag de Perzik-service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
  Internationale gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan alle lokale wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto’s, profielen,
  audio- en videoclips, links die u indient, plaatst en weergeeft op de Perzik-website.
 • U mag Perzik niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze met Perzik geassocieerd is.
 • U mag op geen enkele andere manier toegang krijgen tot de Perzik-privé-API dan de Perzik-toepassing zelf.
 • U mag geen inhoud van Perzik crawlen, schrapen of anderszins cachen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielen en foto’s.
 • U mag geen ongewenste e-mail of opmerkingen maken of verzenden naar Perzik-gebruikers.
 • U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
 • U mag bij het gebruik van Perzik geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Perzik-account.
  Hoewel Perzik dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op haar site verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Perzik niet verantwoordelijk kan zijn voor:
  de inhoud die op zijn website is geplaatst en u kunt niettemin worden blootgesteld aan dergelijk materiaal en dat:
  u gebruikt de Perzik-service op eigen risico.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • We behouden ons het recht voor om de Perzik-service om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
 • We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
  Als de wijzigingen een materiële wijziging van de gebruiksvoorwaarden inhouden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via internetmail.
  Wat een “materiële wijziging” inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald,
  te goeder trouw en met gezond verstand en een redelijk oordeel.
 • We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
 • We behouden ons het recht voor om verbeurdverklaring af te dwingen van een gebruikersnaam die inactief wordt, een handelsmerk schendt of andere gebruikers kan misleiden.
 • We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die we vaststellen
  naar ons eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn
  of het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Perzik claimt GEEN ENKELE eigendomsrechten op de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto’s, video, geluiden, muziekwerken, werken van auteurschap,
applicaties of andere materialen die u op of via de Perzik Services plaatst.
Door Inhoud op of via de Perzik-diensten weer te geven of te publiceren, verleent u hierbij aan Perzik een niet-exclusieve,
volledig betaalde en royaltyvrije, wereldwijde, beperkte licentie om te gebruiken, te wijzigen, te verwijderen uit, toe te voegen aan,
dergelijke inhoud in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te vertalen, inclusief maar niet beperkt tot
het distribueren van een deel of het geheel van de Site in alle mediaformaten via alle mediakanalen,
behalve dat Inhoud die niet openbaar is gedeeld, niet buiten de Perzik-services wordt verspreid.

U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Inhoud die door u op of via
de Perzik Services of anderszins het recht hebben om de in deze sectie uiteengezette licentie te verlenen,
(ii) het plaatsen en gebruiken van uw Inhoud op of via de Perzik Services geen inbreuk maakt op de privacyrechten,
publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon,
en (iii) het plaatsen van uw Inhoud op de Site niet resulteert in een contractbreuk tussen u en een derde partij.
U stemt ermee in om te betalen voor alle royalty’s, vergoedingen en andere gelden die een persoon verschuldigd is vanwege Inhoud die u op of via plaatst
de Perzik-diensten.

De Perzik Diensten bevatten Inhoud van Perzik. Perzik Content is beschermd door copyright, handelsmerk, patent,
handelsgeheimen en andere wetten, en Perzik bezit en behoudt alle rechten op de Perzik Content en de Perzik Services.
Perzik verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Perzik-inhoud te reproduceren en weer te geven
(exclusief enige softwarecode) uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in verband met het bekijken van de site en het gebruik van de Perzik-services.

De Perzik Diensten bevatten Inhoud van Gebruikers en andere Perzik licentiegevers.
Behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst, mag u niet kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren,
Inhoud die op of via de Perzik-services verschijnt, weergeven of verkopen.

Perzik voert technische functies uit die nodig zijn om de Perzik-diensten aan te bieden,
inclusief maar niet beperkt tot het transcoderen en/of opnieuw formatteren van Inhoud om het gebruik ervan binnen de Perzik-services mogelijk te maken.
Hoewel de site en andere Perzik-services normaal gesproken beschikbaar zijn, zal het voorkomen dat de site of andere Perzik-services
wordt onderbroken voor gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of vanwege een storing in de telecommunicatie
links en apparatuur die buiten de controle van Perzik vallen. Ook, hoewel Perzik normaal gesproken alleen inhoud verwijdert die in strijd is met
deze Overeenkomst, behoudt Perzik zich het recht voor om Inhoud om welke reden dan ook te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Verwijderde inhoud kan door Perzik worden opgeslagen om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en is niet:
opvraagbaar zonder geldig gerechtelijk bevel. Daarom moedigt Perzik u aan om:
onderhoud uw eigen back-up van uw inhoud. Met andere woorden, Perzik is geen back-upservice.
Perzik is niet aansprakelijk jegens u voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Perzik-services, of het verlies van enige inhoud.

Teruggavebeleid

We bieden een volledige geld-terug-garantie voor alle aankopen die op onze website worden gedaan. Als je niet tevreden bent met het product dat je bij ons hebt gekocht, kun je zonder vragen je geld terugkrijgen. U komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling binnen 30 kalenderdagen na uw aankoop. Na de periode van 30 dagen komt u niet meer in aanmerking en kunt u geen restitutie ontvangen. We moedigen onze klanten aan om de service in de eerste twee weken na hun aankoop uit te proberen om er zeker van te zijn dat deze aan uw behoeften voldoet. Als je nog vragen hebt of een terugbetaling wilt aanvragen, neem dan gerust contact met ons op via: support@perzik.xyz .